Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer


Sådan kommer du i kontakt
med bestyrelsen:

Rindby Vand
6720  Fanø 
E-mail: info@rindby-vand.dk

Formand: Ejvind Andersen
Tlf.: 23 23 32 20
E-mail: elander03@gmail.com

Kasserer: Claus Skovbjerg
Tlf.: 20 44 45 36
E-mail: claus@skovbjergnet.dk

Vandkvalitet Minimer


Drikkevandets kvalitet
 

Med jævne mellemrum udtages der vandprøver af vort drikkevand, både ved afgang fra
vandværket og på ledningsnettet (senest 20. september 2017).

 

Her følger et sammendrag af de væsentligste resultater, af de senest udtagne vandprøver .

 

Ønskes der uddybende forklaring på de enkelte resultater, eller omfanget af
pesticider mv. - kontakt venligst formanden.

  

Vandanalyser

Parameter

Værdi

Grænseværdi/vejl. Grænseværdi/max.

Enheder

Afgang vandværk forbruger Afgang vandværk forbruger
pH 8,0 8,0 7,0-8,5
Ammonium 0,013 -   0,05  0,05 mg/ltr. 
Nitrat 3,1 - 50 50 mg/ltr.
Nitrit 0,003 <0,001 0,01 0,1 mg/ltr.
Jern <0,01 <0,01 0,10 0,20 mg/ltr.
Mangan 0,003 - 0,02 0,05 mg/ltr.
Fluorid 0,12 - 1,5 1,5 mg/ltr.
chlorid 72 - 250 250 mg/ltr.
Coliforme bakterier <1 <1 <1 <1 /100 ml.
E. coli <1 <1 <1 <1 /100 ml.
Kimtal v/22o C  5   1 50 200 /ml.
Kimtal v/37o C <1 - 5 20 /ml.
Aggressiv CO2 <5 - 2 2 mg CO2/l.
Aluminium #/ 62 - 100 g/ltr.
Hårhedsgrader odH 7,8o dH 5-30 odH
Farvetal 11 11   5 20 pr. ml.
Ledningsevne 49 48 >30

27 Pesticider/nedbrydningsprodukter er alle under de fastsatte max. grænseværdier ligesom

12 org. chlorforbindelser + BTXN også er langt under de fastsatte max. grænseværdier.

 

Betegnelsen: < = mindre end
> = større end
Afgang vandværk = prøveresultat ved afgang fra vandværk
Forbruger = prøveresultat ved forbruger

#/ Aluminium tilsættes for at fjerne humusstoffer, der kommer med fra undergrunden. 
 
Vandets hårdhed er et udtryk for vandets indhold af calcium og magnesium.

Resultatet opgives i odH 

Hårdhed, total Betegnelse:
0 - 4 odH meget blødt
4 - 8 odH blødt
8 - 12 odH middel hårdt
12 - 18 odH temmelig hårdt
18 - 30 odH hårdt
Over 30 odH meget hårdt

 

Link til analyser på hjemmesiden:

Copyright Rambøll Danmark A/S